18 products
Bagno Doccia
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-25-Web-_Freiundzeit.jpg
Bagno Doccia 500 ml (100g/2,50€) €12,50
Intimate
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-14-Web-_Freiundzeit.jpg
Intimate 200 ml (100g/6,25€) €12,50
white_background.jpg

Natural and thoroughly tested ingredients to ensure excellence.

Farmacia_Lasserhaus-45-Web-_Freiundzeit.jpg
Farmacia_Lasserhaus-43-Web-_Freiundzeit.jpg
Crema Piedi
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-15-Web-_Freiundzeit.jpg
Crema Piedi 100 ml (100g/€18.50) €18,50
Camomilla Calendula 200 ml (100g/14,75€) €29,50
Dobbiaco
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-112-Web-_Freiundzeit.jpg
Dobbiaco 100 ml (100g/€17.50) €17,50
Hand cream
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-6-Web-_Freiundzeit.jpg
Hand cream 100 ml (100g/€18.50) €18,50
Hand cream
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-3-Web-_Freiundzeit.jpg
Hand cream 50 ml (100g/€25.00) €12,50
Body Lotion
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-63-Web-_Freiundzeit.jpg
Sold Out
Body Lotion 200 ml (100g/9,25€) €19,50
Urea Emulsion
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-88-Web-_Freiundzeit.jpg
Save 30%
Urea Emulsion 200 ml (100g/9,75€) €13,65 €19,50
Intensive Shampoo 200 ml (100g/7,25€) €14,50
One
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-79-Web-_Freiundzeit.jpg
One 500 ml (100g/3,30€) €16,50
Energy Treatment
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-19-Web-_Freiundzeit.jpg
Save 20%
Energy Treatment 50 ml (100g/€45.00) €18,00 €22,50
Intensive Body 200ml (100g/14,75€) €29,50
Peeling
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-61-Web-_Freiundzeit.jpg
Sold Out
Peeling 200 ml (100g/11,75€) €22,50
Anti Macchia
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-40-Web-_Freiundzeit.jpg
Anti Macchia 30 ml (100g/81,66€) €24,50
NutriBalsam
Farmacia_Dobbiaco-Prodotti-1023-53-Web-_Freiundzeit.jpg
NutriBalsam 100 ml (100g/14,50€) €14,50
Intensive Treatment 50 ml (100g/45,00€) €22,50